Salvati Delta

Perspectiva resurselor umane

Directii durabile in proiectele POSDRU

Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) este structurat pe 7 Axe prioritare (dintre care una de Asistenta tehnica). Cele 7 Axe prioritare sunt la randul lor impartite in 21 de domenii majore de interventie (DMI). Prin intermediul fiecarului DMI beneficiarii programului pot dezvolta operatiuni menite sa integreze dimensiunile dezvoltarii durabile in proiectele pe care le administreaza. Iata mai jos metode de inteventie la nivelul fiecarei axe a POS DRU:

 

Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

 

Domeniul major de interventie 1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

 

DMI 1.1. raspunde temei orizontale dezvoltare durabila, in special prin activitati eligibile cum ar fi: dezvoltarea curriculum-ului, campanii de constientizare, formare specifica care vor include principiile dezvoltarii durabile. Proiectele care urmaresc promovarea cetateniei active vor contribui, de asemenea, la integrarea principiilor dezvoltarii durabile in educatie si formare profesionala initiala, prin cresterea gradului de constientizare asupra protectiei mediului.

 

Domeniul major de interventie 2 - Calitate in invatamantul superior

 

Acest DMI promoveaza dezvoltarea durabila, în special prin activitatile eligibile si tipurile de proiecte sustinute. Sesiunile/modulele de formare destinate grupurilor tinta privind prevenirea poluarii, aspectele legate de mediu, integrarea principiilor de dezvoltare durabila la nivelul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate raspund acestei teme orizontale. De asemenea, sunt eligibile proiectele care urmaresc sa sprijine abordarea specifica dezvoltarii durabile la nivelul politicilor si institutiilor de învatamânt superior.

 

Domeniul major de interventie 3 - Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare


Acest DMI abordeaza tema dezvoltarii durabile, in particular, prin activitatile eligibile si tipurile de proiecte finantate. Programele de formare dezvoltate si furnizate vor include module privind principiul dezvoltarii durabile, prevenirea poluarii, constientizarea problemelor de mediu etc., inclusiv modalitatile de integrare a acestor aspecte in activitatile de predare/formare. De asemenea, proiectele care vizeaza, în mod direct, formarea si perfectionarea profesorilor, in scopul dezvoltarii atitudinilor si comportamentului civic activ al elevilor si studentilor in sprijinul acestei dimensiuni, precum cresterea nivelului de constientizare asupra problemelor de mediu, dezvoltarea de atitudini si deprinderi specifice etc., sunt eligibile si sprijina aceasta tema orizontala.

 

Domeniul major de interventie 4 - Calitate in formare profesionala continua


DMI 1.4. urmareste tema orizontala dezvoltare durabila, in special prin activitatile eligibile si tipurile de proiecte finantate. Toate sesiunile de formare specifice furnizate grupurilor tinta vor include module care abordeaza prevenirea poluarii, aspecte legate de mediul inconjurator, responsabilitate sociala pentru a raspunde acestei teme orizontale.

 

Domeniul major de interventie 5 - Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii


Acest DMI promoveaza aceasta tema orizontala in special prin activitati eligibile cum ar fi: sesiuni/module de instruire cuprinzand aspecte privind prevenirea poluarii, aspecte legate de mediu; introducerea problematicii privind dezvoltarea durabila in elaborarea instrumentelor si metodologiilor. De asemenea, in desfasurarea activitatilor de cercetare doctorala si post-doctorala sprijinite prin FSE vor trebui respectate principiile privind protectia mediului, dezvoltarea durabila etc.


Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

 

Domeniul major de interventie 1 - Tranzitia de la scoala la viata activa


Proiectele vor contribui la dezvoltarea durabila prin tipul de competente dobandite pe durata desfasurarii activitatilor organizate in cadrul tranzitiei de la scoala la viata activa. De asemenea, competentele dobandite prin CDL vor fi in conformitate cu prioritatile dezvoltarii durabile. Activitatile specifice defasurate in cadrul acestui DMI vor integra aspecte referitoare la prevenirea poluarii, conservarea mediului inconjurator, promovarea responsabilitatii sociale etc.

 

Domeniul major de interventie 2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii


DMI 2.2. promoveaza si sustine tema orizontala dezvoltare durabila, in special prin activitatile eligibile precum: integrarea modulelor/sesiunilor privind prevenirea poluarii si a aspectelor legate de mediu in programele educationale si de formare profesionala, introducerea in cadrul instrumentelor si metodologiilor folosite a unei abordari ce are in vedere dezvoltarea durabila. Grupurile tinta vizate sunt cel mai putin constiente si greu de abordat in legatura cu importanta dezvoltarii durabile. De aceea este cu atat mai important ca activitatile proiectului privind aspectele de baza ale dezvoltarii durabile sa li se adreseze.

 

Domeniul major de interventie 3 - Acces si participare la formare profesionala continua

 

Proiectele vor contribui la dezvoltarea durabila prin tipul de competente dobandite pe durata desfasurarii programelor de FPC. Acest DMI promoveaza dezvoltarea durabila in special prin integrarea in toate programele de FPC dezvoltate si implementate a unor sesiuni/module privind prevenirea poluarii, conservarea mediului înconjurator, promovarea responsabilitatii sociale etc.

 

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor


Domeniul major de interventie 1 - Promovarea culturii antreprenoriale


Tema orizontala dezvoltare durabila va fi promovata in cadrul DMI prin activitatile eligibile si tipurile de proiecte implementate. Toate programele de pregatire vor include sesiuni/module cuprinzand aspecte privind prevenirea poluarii, protectia mediului etc. In acelasi context, introducerea abordarii privind dezvoltarea durabila In instrumentele si metodologiile dezvoltate si utilizate vor contribui la promovarea acestui obiectiv orizontal.

 

Domeniul major de interventie 2 - Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

DMI 3.2. vizeaza tema dezvoltarii durabile, in special, prin activitatile eligibile si tipurile de proiecte promovate. In cadrul programelor de pregatire vor fi incluse sesiuni/module cuprinzAnd aspecte privind prevenirea poluarii, protectia mediului etc. In acelasi context, introducerea abordarii privind dezvoltarea durabila in instrumentele si metodologiile dezvoltate si utilizate vor contribui la promovarea acestui obiectiv orizontal.

 

Domeniul major de interventie 3 - Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila


DMI 3.3. vizeaza aceasta tema orizontala, in special, prin activitatile eligibile si tipurile de proiecte promovate. Toate programele de pregatire specifica vor include sesiuni/module privind prevenirea poluarii, aspecte de mediu, protectia mediului etc. Introducerea abordarii privind dezvoltarea durabila in instrumentele si metodologiile utilizate vor contribui la promovarea acestui obiectiv orizontal. Toate initiativele si planurile dezvoltate in parteneriat vor include aspecte privind promovarea dezvoltarii durabile si asigurarea protectiei mediului.

 

Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

 

Domeniul major de interventie 1 - Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare

Proiectele finantate in cadrul acestui DMI vor contribui la promovarea principiului dezvoltarii durabile prin integrarea aspectelor privind protectia mediului, controlul poluarii etc. in instrumentele si metodologiile dezvoltate, precum si in campaniile de informare si publicitate desfasurate.

 

Domeniul major de interventie 2 - Formarea personalului propriu SPO


Proiectele promovate in cadrul acestui DMI vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltarii durabile prin includerea in programele de formare destinate personalului SPO a aspectelor privind protectia mediului si controlul poluarii. De asemenea, strategia pentru formarea profesionala continua a personalului dezvoltata si implementata in cadrul interventiilor finantate din FSE va include o componenta specifica privind promovarea dezvoltarii durabile.

 

Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare

 

Domeniul major de interventie 1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

Proiectele promovate in acest domeniu vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltarii durabile in principal datorita tipului de competente dobandite in timpul participarii la programele integrate oferite grupurilor tinta. DMI promoveaza aceasta tema orizontala, in particular, prin integrarea in programele de formare profesionala a unor sesiune/module de prevenire a poluarii, aspecte privind protectia mediului inconjurator etc.

 

Domeniul major de interventie 2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca


Proiectele promovate in cadrul acestui DMI vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltarii durabile si dezvoltarii resurselor umane din zonele rurale, in principal prin tipul de competente dobandite pe parcursul programelor integrate furnizate grupurilor tinta. Proiectele vor include un plan de fezabilitate pentru incheiere, pentru asigurarea continuitatii/ valorizarii/ abordarii integrate a rezultatelor dupa incheierea proiectului. In acelasi context, activitatile proiectelor, precum studii, campanii de informare si de cresterea constientizarii, activitati de motivare, consiliere si formare profesionala, schimb de bune practici etc., vor include aspecte privind protectia si managementul mediului inconjurator, controlul poluarii in zonele rurale, stilul de viata sanatos, siguranta la locul de munca etc. In cadrul programelor de formare profesionala vor fi incluse sesiuni/module privind managementul si protectia mediului.

 

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

 

Domeniul major de interventie 1 - Dezvoltarea economiei sociale


Proiectele promovate in acest DMI vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltarii durabile, In special prin tipul de competente obtinute in cadrul programelor integrate furnizate grupurilor tinta. In cadrul programelor de formare finantate vor fi incluse module si sesiuni care integreaza aspecte privind protectia mediului, controlul poluarii etc. De asemenea, vor fi dezvoltate si sustinute structuri ale economiei sociale care sa activeze in domeniul protectiei mediului.

 

Domeniul major de interventie 2 - Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii


Proiectele promovate in cadrul acestui DMI vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltarii durabile, in special prin tipul de competente obtinute in cadrul programelor integrate furnizate grupurilor tinta. In cadrul programelor de formare finantate vor fi incluse module si sesiuni care integreaza aspecte privind protectia mediului, controlul poluarii etc. De asemenea, vor fi dezvoltate si implementate campanii de informare si constientizare privind dezvoltarea durabila si protectia mediului.

 

Domeniul major de interventie 3 - Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii

 

Activitatile finantate in cadrul acestui DMI vor contribui la promovarea dezvoltarii durabile, inclusiv prin introducerea in cadrul programelor de formare profesionala a unor sesiuni/module specifice care vor face referire la aspecte privind protectia mediului, controlul poluarii etc.

 

Domeniul major de interventie 4 - Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii

 

Initiativele comune dezvoltate la nivel transnational în cadrul acestui DMI vor cuprinde o componenta specifica privind promovarea dezvoltarii durabile, protectia mediului, controlul poluarii, managementul mediului etc.

 

Axa prioritara 7: Asistenta tehnica

 

Domeniul major de interventie 1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU


Toate proiectele finantate in cadrul acestui DMI vor asigura suport AM si organismelor intermediare in vederea promovarii obiectivelor orizontale ale POS DRU, respectiv dezvoltarea durabila, in managementul, implementarea si evaluarea PO. In acest sens, in cadrul proiectelor vor fi dezvoltate si implementate intrumente si metodologii care sa integreze aceasta tema orizontala. Sesiunile de pregatire specifica vor cuprinde module/sesiuni care sa includa obiectivele orizontale ale POS DRU.

 

Domeniul major de interventie 2 - Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU

 

Toate proiectele finantate in cadrul acestui DMI vor asigura suport AM si organismelor intermediare in vederea promovarii obiectivelor orizontale ale POS DRU, respectiv dezvoltarea durabila, in activitatea de informare si comunicare. In acest sens, in cadrul proiectelor vor fi dezvoltate si implementate intrumente si metodologii care sa integreze aceasta tema orizontala. Sesiunile de pregatire specifica vor cuprinde module/sesiuni care sa includa obiectivele orizontale ale POS DRU.
login

Concursul comunitatii durabileCel mai durabil proiect

Toate episoadele


Revista comunitatii durabile

Revista comunitate durabila

Arhiva revista

Prezenti pe Social Media

Comunitate durabila pe Facebook Comunitate durabila pe Twitter