Salvati Delta

Utilitatea dimensiunii

Utilitatea dimensiunii "dezvoltare durabila" in proiecte POSDRU

Fiecare axa prioritara a Programul operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) ia in considerare conceptul de dezvoltare durabila in sensul promovarii unor masuri specifice care vor trebui implementate pentru a crea un echilibru intre nevoile economice, sociale si cele din domeniul protectiei mediului inconjurator, asigurand prosperitate pentru generatiile actuale si viitoare.


Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania


Programul operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este un document propus de Guvernul Romaniei si aprobat de Comisia Europeana, care defineste obiectivele si strategia de dezvoltare a resurselor umane in Romania. Implementarea documentului este finantata de Fondul Social European si Guvernul Romaniei.


"POSDRU a fost elaborat in conformitate cu prevederile Orientarilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind ocuparea si locurile de munca, tinandu-se cont de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispozitiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispozitiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune."


Documentul cadru de implementare a POSDRU 2007 - 2013, versiunea 2010, pg. 3.

 

"Dezvoltare durabila" in POS DRU - protectia si imbunatatirea mediului inconjurator


Autoritatea de Management a POS DRU asigura pe perioada implementarii programului promovarea conceptului de dezvoltare durabila. Acest lucru este realizat sub forma integrarii unor teme orizontale obligatorii pentru fiecare beneficiar al programului. Alaturi de tema orizontala "devoltare durabila" programul mai promoveaza: inovare si TIC, imbatranire activa, abordare inter-regionala si transparenta.


Potrivit Ghidului solicitantului POS DRU / Conditii generale / august 2010, "dezvoltarea durabila inseamna: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; niveluri inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune; un inalt nivel de protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic deschis, transparent si justificabil; cooperare internationala efectiva in vederea promovarii dezvoltarii durabile globale."


Activitatile proiectelor finantate vor urmari principiile dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, a resurselor si a biodiversitatii.


In particular, activitatile specifice vor fi sprijinite in scopul dezvoltarii IMM-urilor in sectoarele de protectie a mediului, turism si servicii culturale; pentru dezvoltarea bunelor practici pentru IMM-uri in relatie cu managementul eficient al protectiei mediului, adoptarea si folosirea tehnologiilor de prevenire a poluarii, integrarea tehnologiilor de productie nepoluante; pentru sustinerea campaniilor de informare si de crestere a constientizarii privind promovarea responsabilitatii sociale a intreprinderilor si pentru asigurarea participarii active a cetatenilor la protectia mediului si controlul poluarii.


De asemenea, implementarea principiului dezvoltarii durabile va oferi tinerei generatii oportunitatea de a integra continutul cultural cu valorile etice si sociale.
login

Concursul comunitatii durabileCel mai durabil proiect

Toate episoadele


Revista comunitatii durabile

Revista comunitate durabila

Arhiva revista

Prezenti pe Social Media

Comunitate durabila pe Facebook Comunitate durabila pe Twitter