Salvati Delta

Articole

Retea europeana de bune practici

 În anul 2007, se puneau bazele proiectului URBACT, unul dintre cele mai ample proiecte europene care promovează principiile dezvoltării durabile în oraşele mici şi medii din Europa. La ora actuală, reţeaua URBACT este formată din peste 300 de oraşe, din 29 de ţări, şi peste 5000 de participanţi activi.

 

Proiectul URBACT susţine, cu precădere, autorităţile locale, universităţile şi centrele de cercetare care sunt preocupate de identificarea şi aplicarea unor soluţii sustenabile pentru oraşele care se confruntă cu probleme economice, de mediu sau sociale. Accentul este pus pe stimularea schimburilor de experienţă şi crearea unor situaţii de învăţare şi experimentare cât mai diverse. Astfel, fiecare proiect născut sub umbrela URBACT este alcătuit dintr-un grup de lucru şi încă un grup de iniţiativă locală. Acest tip de asociere trebuie să întrunească o condiţie obligatorie: expertiza multiplă. Prin urmare, nici unul din cele 44 de proiecte finanţate până la ora actuală de URBACT nu abordează situaţii locale. Fiecare proiect trebuie să fie derulat de minim trei parteneri din ţări diferite.

 

Strategia nu este întâmplătoare, deoarece schimbul de expertiză este dublat şi de componenta multiculturalităţii. Toţi actorii implicaţi în proiectele URBACT sunt obligaţi să atingă toate dimensiunile dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu. Şi absolut toate proiectele URBACT trebuie să abordeze integrat situaţii provenite din aceste dimensiuni.

Portofoliul URBACT cuprinde proiecte ce abordează nouă direcţii strategice: inovaţie şi creativitate, incluziune activă, dezvoltarea oraşelor şi patrimoniul cultural, reducerea emisiilor de carbon în mediul urban, zone defavorizate, creşterea capitalului uman şi al antreprenoriatului, promovarea stilului de viaţă durabil şi de calitate, guvernanţă metropolitană şi, în cele din urmă, oraşe portuare.

 

Resursele URBACT

 

Programul a beneficiat în urmă cu trei ani de un buget global, pentru  perioada 2007 – 2013, de aproximativ 70 milioane euro. Aproximativ 80% din suma totală provine din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cofinanţarea fiind suportată de guvernele naţionale şi autorităţile locale. De asemenea, bugetul URBACT este alocat pe trei axe prioritare de intervenţie: „Oraşele -  motoare de creştere economică şi angajabilitate”, „Oraşe atractive şi incluzive” şi „Asistenţa tehnică”.

Valoarea unui proiect variază între 125.000 şi 710.000 euro şi nu acoperă costurile de implementare efectivă a Planurilor de Acţiune Locală. În acest sens, beneficiarii sunt încurajaţi ca o dată cu trasarea strategiilor să identifice punctual şi sursele de finanţare necesare îndeplinirii obiectivelor.

 

România în URBACT

 

La ora actuală, 18 oraşe din România sunt implicate în proiecte URBACT. Zonele de intervenţie ale acestor proiecte variază de la stimularea incluziunii sociale până la dezvoltarea capitalului uman şi antreprenoriatului. Un astfel de proiect este desfăşurat la Galaţi de ADR Sud-Este, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Partenerii internaţionali din cadrul proiectului provin din alte zece state europene: Austria (Linz), Franţa (Reims), Germania (Berlin), Italia (Roma), Polonia (Gliwice), Slovenia (Maribor) şi Spania (Gijon).

Proiectul FIN-URB-ACT urmăreşte crearea unor structuri de sprijin local pentru dezvoltarea IMM-urilor şi economiei inovatoare. Conform proiectului, astfel de structuri la nivel local sunt vitale pentru promovarea afacerilor mici şi medii, fie prin asigurarea unor instrumente financiare, fie prin acordarea de asistenţă în afaceri. Obiectivul principal al FIN-URB-ACT este de a consolida performanţa economiei urbane şi de a favoriza ocuparea forţei de muncă prin furnizarea de structuri adecvate de sprijin pentru antreprenoriat inovator, competitiv şi calificat. Astfel, creşterea durabilă şi asigurarea de locuri de muncă vor contribui la o dezvoltare urbană armonioasă.

În plus, pe baza unui plan integrat de acţiune locală elaborat de către parteneriatul local, FIN-URB-ACT va contribui la crearea unor produse financiare şi non-financiare adaptate realităţilor locale, cum ar fi micro-creditele şi alte sisteme de finanţare, incubatoarele de idei, reţele de afaceri etc.

 

Proiectul prevede o campanie intesivă de lobby pe lângă autorităţile centrale ale fiecărui stat pentru a produce instrumente şi strategii care să vizeze dezvoltarea locală cu sprijinul instituţiilor centrale.

De asemenea, indicatorii proiectului nu sunt limitaţi doar la partenerii implicaţi, ci includ crearea unui centru de resurse informative pentru toate organismele interesate. Acestea pot fi, printre altele, o compilaţie de bune practici, un ghid, studii tematice şi de recomandări politice pentru locale, valabile atât la nivel regional, cât şi european.

 

DATE CHEIE

Titlu: URBACT

Sector: IMM-uri, autorităţi locale, centre de cercetare

Regiune: Europa

Domeniu prioritar: dezvoltare urbană sustenabilă, ocupare, creştere economică

Finanţare: FEDR, bugete naţionale

 

Nota: articol scris de Ionut Codreanu si publicat in numarul 2/ Februarie 2011 al revistei Comunitatii Durabile
login

Concursul comunitatii durabileCel mai durabil proiect

Toate episoadele


Revista comunitatii durabile

Revista comunitate durabila

Arhiva revista

Prezenti pe Social Media

Comunitate durabila pe Facebook Comunitate durabila pe Twitter